Родопско късорого говедо

Родопското късорого говедо е наша стара местна порода.Смята се, че е пренесено от Азия в далечното минало при преселението на народите от юг на северл Отглеждано е на Балканския полуостров още преди идването на траките. Първоначално то се е отглеждало по цялата територия на полуострова, но след навлизането от север на примигенните говеда, то е изтл[……]

Виж още

December 6, 2012Страница

Българско сиво говедо

Сивото говедо е примитивна порода широко разпространена и използвана в нашата страна още от далечното минало. Формирането на това говедо по нашите земи е станало под влиянието на миграцията на различните народностни групи. Първоначално придвижващите се на север народи от Азия са довели със себе си по нашите земи одомашненото късорого говедо. В по-к[……]

Виж още

November 25, 2012Страница