Тренинг при конете

Това са систематични упражнения за развитие на тяхната работоспособност и подготовка към изпитания. Тренировките зависят според типа на коня и предназначението му. При младите коне от всички породи се провежда групов тренинг ( по 20-30 броя), движение по определен маршрут в различни алюри, и при различна скорост, в зависимост от характера и възрастта за по нататъшно използване. Това благоприятства за по-нататъшното нормално развитие на младия кон и го подготвя за индивидуален тренинг.

Индивидулния тренинг при различните категории се започва на различна възраст. Така например индивидуалния тренинг при младите коне от рисистите породи започва на 10-12 месеца, на 1,5-2 год се провежда индивидуален заводски тренинг а над две години тренинг и изпитания на хиподруми. Рисистите коне започват с крачки, размах, мах и бърз тръст. Тренинга развива у рисаците способност към най-висока скорост в тръст. В края на заводския тренинг младите преминават дистанцията от 1600 м в бърз тръст за по малко от 3 мин.

Индивидуалния тренинг при ездитните породи се провежда със седло от 18 месеца, след привикването към седлото, повода и работата на въже. В началото се тренират алюрите стъпка и тръст, след това се включва и галопа. Двугодишните свободно галопиращи на 1000-1200 м. се считат за добре подготвени за изпитанията на хиподрума.

Хиподрумния тренинг подготвя двегодишните за достигане на максимална скорост на дистанция 1000-1600 м., трилетните от 1600 до 3000 м., четири годишните и по-стари от 2000 до 4800 м.

Коне предназначени за олимпийски видове спорт се подготвят по специална програма.

Тренинга при тежковозните породи  започва от 18 месеца. Тренират се във впряг със определен товар в алюрите стъпка и тръст. Изпитанията се провеждат на възраст от 2 до 3,5 год. По-възрастни коне се изпитват на максимална товароподемност. Едно от най-важните условия за добри постижения са доброто хранене, подходящите условия на отглеждане и постепенното преминаване през различните етапи на тренинг.

Изпалзван източник: Селско стопански енциклопедичен речник

December 8, 2012Страница