Размножаване на дафния за целите на рибовъдството

В рибовъдството естествената храна е много важна за добрата оцеляемост и прираст на личинките, особено на тези с малки размери. Повечето личинки и малки рибки ядат основно 3-ри групи зоопланктон-ротифери, копеподи и кладоцери.

Дафния

Дафния е една от най-добрите и универсални живи храни за малките рибки. Много видове риба могат да бъдат хранени с нея и да бъдат поддържани в  добра форма. Ефективна е през размножителния период на рибата. Може да бъде култивирана във всеки контейнер с вода който не е токсичен. За тази цел аквариумите също биха били подходящи, освен това и са идеални за поддържане, това способства да се следи процеса на култивиране и хранене. Препоръчителния минимален обем е 75 литра.

Дафнията предпочита студена вода. Идеалните температури за отглеждането и са 18-20 ˚ С. Мазета и други хладни помещения са подходящи за тази цел. При температури над 24˚С дафниа магма забавя своята продукция. Способни са да оцелеят и при по-топли температури но не може да се очаква висока продуктивност от тях през топлите дни на лятото.

За производството на дафния могат да се използват следните храни:

–        водорасли спирулина (достъпни в магазините за доставка на продукти за аквакултурата и здравни магазини)

–        водорасли хлорела (достъпни в здравословните магазини)

–        зелена вода (съдържаща водорасли като Ankistrodesmus и Scenedesmus)

–        активна хлебна мая

–        изкуствени планктони ротифери

–        брашно от грах

–        пълнозърнесто брашно

Водораслите хлорела и хлебната мая са най-лесните за използване храни за производството на дафния.

Маята ускорява репродукцията при дафнията. Съществено влияние върху развитието на зоопланктона оказват елементите азот и фосфор. При производство в домашни условия е важно водата да не е хлорирана тъй като хлора във водата действа летално на планктона. Като гъстота на посадката с дафния препоръчват 10 броя на 20 мл. Колкото по често се почистват коритата в които се отглеждат толкова по-добре.

Могат да се използват и охлюви за консумиране на отпадъците от храненето на планктона. Черупките на охлювите служат като субстрат за нитрифициращите бактерии. Някои микроорганизми като гъби, бактерии и протисти служат също за храна. При прехранване се наблюдава висока смъртност, вероятно поради високи нива на нитрати, нитрити или фосфати.

Намножават се с голяма бързина когато се наблюдава бум в развитието на водорасли. Големия бум на водорасли може да окаже и негативно влияние тъй като те бързо изчерпват фосфора от водата който благоприятства репродукцията на дафнията. Редовната смяна на водата благоприятства за понижаване нивата на елемента, а така също и върху количеството на нитратите и нитритите. Нормално при идеални условия всички дафнии са женски и се размножават чрез партеногенеза.

June 30, 2013Страница