Пчеларски събор Етъра 2014

На 05-06.07.2014 ще се проведе пчеларски събор в етнографския комплекс “Етъра”.

ПРАВИЛНИК
за провеждане на ХІІ национален пчеларски събор в АЕК “Етър”
(05 – 06.07.2014г.) 

1. Право на участие имат само производители.

2. 2. Всеки изложител трябва да носи и представи на организаторите и органите на ДВСК анализен сертификат за качеството на предлагания мед.

3. Забранено е продаването на продукти, които не са свързани с пчеларството.

4. Такса за участие – 20 лв. за 1 ден и включва – 1/2 шатра (4,5 кв. м. площ), една маса и 1/2 пейка. По предварителна заявка може да се наеме цяла шатра (9 кв. м.) с две маси и една пейка, тогава цената е 40 лв. за един ден.

5. Жребият за определяне на място за щанд се тегли от участниците по реда на тяхното пристигане.

6. Влизането с автомобили за настаняване е между 8.30 и 9.30 часа, за изтегляне е от 16.30 до 17.30 часа.

7. Забранява се влизането с автомобили в тревните площи.

8. Отношенията между изложителите трябва да бъдат колегиални и да не пораждат вражди и негативни впечатления в посетителите.

9. Изложителите да спазват хигиена на изложбената площ.

10. Изложители, които са заявили участие и впоследствие се откажат, следва да уведомят своевременно организаторите.

11. За всички възникнали проблеми, изложителите да се обръщат към организаторите.

Телефони за записване:

Любомир Григоров (председател на Областен браншови пчеларски съюз – Габрово) 0898 910396 / 066 857958

Благовеста Божинова, уредник АЕК”Етър” – / 066 810 560/ / 0884 772415

Източник: http://www.etar.org/kalendar/kal2014/sabor-pceli/pravila-sabor.htm

July 2, 2014Страница