Предимствата на рециркулационните аквакултурни системи.

Отглеждане на риба в интензивни условия в рециркулационна система.

Рециркулационните  аквакултурни системи (RAS) представляват нов и уникален начин за рибовъдството. Вместо традиционния метод на отглеждане риба на открито в открити басейни и язовири,при  тази система рибата се отглежда при висока плътност, в закрити водохранилища  с контролирана  среда.
Нова вода се добавя в резервоарите, само за да компенсира загубите от изтичане и изпаряване и за които се използват за изчистване на отпадъчни материали. За разлика от много водопроводни системи използвани за отглеждане на пъстърва  наричащи се “отворени” или “течащи през” системи, тъй като всичката вода преминава само един път през резервоара и след това се изхвърля.

Риби, отглеждани в рециркулационни системи, трябва да бъдат снабдени с всички необходими условия, за да останат здрави и да растат. Те се нуждаят от непрекъснато снабдяване с чиста вода при температура и съдържание на разтворения кислород, чиито стойности  са оптимални за растежа им. Система за филтриране (биофилтри) е необходима за да  пречиства водата и за премахване или детоксикация на вредните отпадъчни продукти и неизядените фуражи. Рибите трябва да бъдат хранени с пълноценни фуражи дневно  за насърчаване на бързия растеж и високата преживяемост.

Ползите от рециркулационни системи.

РЦС предлага на производителите на риба различни важни предимства пред откритите водни мощности .
Те включват метод за увеличаване на производството при ограничено снабдяване с вода и земя, почти пълен контрол на околната среда, за да се максимизира растежа на рибите през цялата година, гъвкавост, за да позиционирате производствените си  съоръжения в близост до големи пазари, пълно и удобно излавяне на рибата, както и бърз и ефективен контрол на заболяването.

РЦС може да бъде с различни размери, вариращи от големи производствени системи (над 453400 кг годишно) до средно-големи системи 226 000 кг годишно), на малки системи (22875 кг годишно). Те могат да се използват като отрастни системи за производството на храна за рибата или като люпилня за производство на хайвер и зарибител за целите на спортния риболов, както и за отглеждане на декоративни рибки за домашни аквариуми.

 

Съхраняване на водата и земята.

RAS опазва водата и земята. Увеличеното производство за сравнително малка единица площ земя  се използва и малък обем вода. Например, с помощта на RAS продукция над 46000 кг риба отгледана в сграда от 5000 квадратни метра, докато  същото количество при традиционно открито отглеждане на риба е получено от 20 дка площ.
По същия начин, тъй като водата се използва повторно, изискванията по отношение на обема на  водата в  RAS са само около 20% от необходимите за захранването на конвенционалните мощности при открити производствени системи. Те предлагат обещаващо решение за конфликти при използване на водите, качеството им, и изхвърлянето на отпадъците. Тези грижи ще продължат да нарастват за в бъдеще, тъй като търсенето на вода за различни приложения се повишава.

Гъвкавост при позициониране:

RAS са особено полезни в области, където земята и водата са скъпи и не са лесни за разположение. Те изискват сравнително малки размери  земя и вода. Най-подходящи са в северните райони, където при отглеждане на открито студения или хладен климат може да забави растежа на рибата, и по този начин да се  възпрепятства целогодишното производство. RAS предоставят на производители , които са в географски неравностойно положение поради относително кратък вегетационен период (по-малко от 200 дни) или  при изключително сухи условия (пустинята), конкурентоспособно, печелившо, целогодишно производство на риба.
Те могат да бъдат разположени в близост до големите пазари (градските райони) и по този начин да се намали извозването на далечни разстояния от там и намаляне на транспортните разходи. RAS могат да използват  водоснабдяване от градската мрежа (необходимо е дехлориране) и заустване на отпадъчни санитарни канализационни системи. Почти всички видове риби за храна на човека и за спорт, който често се отглеждат в изкуствени водоеми, включително сом, пъстърва и раиран костур може лесно да се отглеждат във високи плътности, когато се ограничават в затворени системи.

Източник:

FISH FARMING  IN RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEMS (RAS)-Louis A. Helfrich and George Libey

 

 

 

 

 

February 28, 2013Страница