Международна селскостопанска изложба “Агра 2015”

От 04-08.03.2015 ще се проведе Международна селскостопанска изложба “Агра 2015”. Съвместно с изложбата ще се проведе и Международна изложба за пчеларство АПИ БЪЛГАРИЯ. Също така заедно с Агра 2015 ще се проведат и други изложби като:

  1. Международната изложба за лозарство и винарство ВИНАРИЯ
  2. Международната изложба за храни, напитки, опаковки, машини и технологии ФУДТЕХ
  3. Международната изложба за оборудване за хотели, ресторанти, кафетерии и търговски обекти ХОРЕКА ПЛОВДИВ
  4. Изложбата на висококачествени италиански храни и вина ВКУСОВЕТЕ НА ИТАЛИЯ

Източник

 

 

February 10, 2015Страница