Масаж при конете.

Масаж при конете.

Локално приложение на масажа.

Бързото възстановяване на физиологичното състояние на спортния  кон се явява важно условие за нормалното протичане на тренировъчния процес и успешното представяне на състезания. С повишаване на нуждите за увеличена работоспособност, расте и ролята на възстановителните мероприятия, снемащи умората на най-важните функционални системи на организма на коня от предишни натоварвания и подготвянето им за следващите.

Факторите обуславящи провеждането на масажа са следните:

–        Натоварванията на състезания стават по-тежки и по продължителни

–        Приеманите медикаменти за въстановяване сега са недостъпни най-вече поради правилата за допинг

–        Масажа се явява високо ефективен и естествен метод за стимулация на възстановителните процеси.

Масажа това е специално механично въздейстие върху кожата и вътрешните тъкани с лечебна и профилактична цел.

Във ветеринарната практика се различават два вида масаж-активен и пасивен. При активния се прилагат разходки и контролирано натоварване при коне със заболявания на ставите, мускулите и сухожилията и връзките. При пасивния се изпълнява с ръка или различни инструменти.

Масажа се прилата при мускулна преумора, натъртвания, атрофия на мускулите, при мускулен ревматизъм, миозити, пареза и параличи, бурзити, заболявания на ставите и сухожилията.

Масажа е противопоказен при наличие на сериозен патологичен процес в организма на коня в остър стадий, заболявания на кожата, дерматити, фурунколоза, екзема, при повишаване температурата на тялото и болезнено чувствителна кожа.

Масажа се явява незаменимо средство за лечение на спортни травми, и в съчетание с топли процедури оказва висок терапевтичен ефект.

Лечебната ефективност зависи от продължителността на патологичния процес, познаването на основните правила за подготовка и техники на изпълнение.

Техники на изпълнение на масажа.

-преди масаж  кожата на коня трябва да бъде щателно изчистена, най-добре измита и добре изсушена.

-провеждането на масажа се извършва с чисти сухи ръце.

-масажните движения трябва да са насочени по протежение на лимфните съдове и по направление към лимфните възли.

-масажните движения не трябва да предизвикват у животното, признаци на болка или безпокойство, отбранителни реакции или синини.

При изпълнението на процедурата животното трябва да се намира в такова положение на тялото, че масажираните мускули да са в режим на покой т.е. напълно отпуснати.

Краката следва да се масажират в полусгънато състояние, когато са разхлабени мускулите, сухожилията и връзките, и така по-свободно се осъществява лимфотока.

Започва се с леко поглаждане на прилежащите тъкани, които граничат с болното място, а след това се масажира поразената зона.

Основни начини на масаж.

Поглаждане.

Метода се провежда с плъзгащи движения, основно в местата на преминаването на лимфните възли и големите подкожни вени. Този способ се провежда дори когато друг масаж в област със силна болка  не е приложим, например при синини. Такъв масаж се нарича предварителен или подготвителен.

Различават се следните разновидности на поглаждане.

-длан- масажира се плоската повърхност на тялото (бедро, шия, рамо, областа на поясницата и кръстеца).

– кръстообразен начин- работи се с две длани при кръстосани пръсти, масажират се повърхността на тялото, които имат издута /кръгла форма//коляно, предрамо, бабките и др./

Щипцеобразен приьом- тъканите подложени на масаж трябва да се намират между показалеца и средния пръст от едната страна, и палеца на масажиста от друга. Използва се за масаж на сухожилията- флексорите и мускулите на прасеца.

Поглаждането, независимо от неговата разновидност, се провеждат в централно направление, започвайки от здравия участък над мястото на поражението, бавно и ритмично / 10-12 движения в минута/, постепенно увеличавайки натиска.

 

Разтриване.

Метод при който кожата и дълбоколежащите тъкани се разтриват в кръгообразна посока с няколко пръста на една или повече ръце.

С върха на пръстите си масажиста извършва надлъжни, напречни, кръгообразни  и други движения във всяко направление на обработвания участък, стремейки се да проникне по-надълбоко в мускулите. При това краищата на пръстите трябва да повдигат кожата, но не и да се плъзгат по нея. Кожата може да се събира в малки гънки. За повишаване на ефективността може да се използва платняна ръкавица, слама, мека и еластична пластмаса, или гумена четка. Триенето е полезно  да се комбинира с поглаждане по лимфните съдове и използването на затоплящи, противовъзпалителни мазила, гелове и течности.

Разминаване.

Състои се в плъзгане, захващане, приповдигане и притискане на мускулите.

Този метод е най-приложим при прехода на мускулите  в сухожилията и се използват следните методи.

-техника на валяне- прилага се в долната част на крайника. Масажиста си поставя ръцете по двете страни на масажирания участък, перпендикулярно на него и паралелно един на друг и движи дланите в противоположна посока. При това китката на едната ръка може да се отпуска или направлява напред, другата да се приповдига или движи назад.

-поглаждащо месещи /разминаващи/ движения между палеца и останалите пръсти, позволяват да се масажират мускулите или сухожилията посредством непрестанни месещи притискания. Притискането включва следните методи

1. масажиста захваща пръстите на ръцете си около масажирания участък и последователно едната ръка тегли към себе си, а другата от себе си, леко движейки си ръцете по дължина на мускулите или сухожилията и повтаряйки тези движения.

2. масажиста с едната ръка приповдига и обтяга мускулите и сухожилията, другата изцежда повдигнатата тъкан. При бавно изпълнение се получава добър ефект.

Масажиста притиска ръката си към основата на костната тъкан, когато масажираните мускули не могат да се повдигнат.

Препоръчително е да се направи движение с изместване на кожата и мускулите.

Продължителността на месенето като процедура зависи от големината на масажирания участък и характера на травмите.

Като краен ефект при тази техника се наблюдава затопляне на кожата по места. Месенето е пасивно упражнение за мускулите, така че този метод трябва да се провежда профилактично след дълга упорита работа. Също така, този метод на масаж се извършва на атрофия, пареза и парализа на мускулите, намалена еластичност на сухожилията и ставните връзки.

Почукване.

Начин на масаж състоящ се от рязки, последователни груби удари от пръсти, длани или юмруци.Има различни видове почуквания.

-сечене- прави се с двете китки, края на дланите и палеца. Китките на ръцете се движат последователно и паралелно една на друга. За смегчение силата на удара пръстите следва да се държат изпънати и  в-образно отделени и сгънати при докосване с тялото.

-похлопване- кратки рязки удари нанасяни с длани по масажираната тъкан.

-удари с юмрук- разновидност на почукванията с длан в свит юмрук. Опитите трябва да бъдат гъвкави и безболезнени.

http://youtu.be/6BLBPNAwWBk

Вибрации.

Своеобразен метод на масаж, състоящ се от много малки и бързо повтарящи се вибриращи движения, извършени с пръстите на ръцете или с електрически прибор-масажьор.

Движението трябва да се осъществява по масажирания мускул по посока на най-близкия лимфен възел. Такъв масаж често се извършва при мускулна преумора, пареза и парализа на мускулите.

Техника на масажа.

Процедурата на масаж се състои от три стъпки

–        Встъпителна- в рамките на 1-3 минути щадящи техники подготвят масажирания участък към основната част от процедурата на масажа.

–        Основна- в течение на 5 до 20 минути и повече се провежда масаж,съответстващ на състоянието на организма.

–        Заключителен- в течение на 1 до 3 минути се снижава интензивността на масажиращите движения в тази област.

Курса на масаж включва в себе си от 5 до 25 процедури в зависимост от тежестта на заболяването и състоянието на коня.

Прекъсвания между курсовете могат да се продължат от 10 дни до 2-3 месеца, във всеки случай това се решава индивидуално.

Последователност на масажните техники.

Масажа трябва да започне с поглаждания, след това се прилага триене, притискане, после месене, почукване и вибрация. Между всички методи се прилага поглаждане, с този прийом се завършва и масажа. Примерно разпределение на времето за всеки начин на масаж се разпределя по следния начин.

-10% от времето- на погалване /поглаждане/, ударни техники, вибрации

– 40 % от времето- чрез триене и изтискване

-50% от времето- за месенето- основния начин

Внимание- енергичния масаж на тъканите с повишена чувствителност към болка може да доведе до значително увеличение на болката, чувствителност и интрамускулни кръвоизливи.

Дълбокия масаж  се явява препоръчителна техника за конете, и предполага движение на повърхностните тъкани на дълбоките основни структури, за да се подобри тяхната мобилност. Този масаж се прилага по дължина на мускулните влакна.

Противопоказания.

Масажът не може да се извърши при повишена телесна температура, кожни заболявания, тежка умора / веднага след тежки натоварвания/, изгаряния, натъртвания и свежи кръвоизливи и хематоми, при повишена чувствителност на кожата  и злокачествени образувания.

Показания.

Масажът се използва като средство за възстановяване от мускулна умора, травми, сколиоза, атрофия, пареза и парализа на мускулите, сухожилията и ставите, и заболяване на сухожилията.

Използван източник:

Массаж спортивной лошади

М.Е. Агафонова. Белорусская Федерация конного спорта, Минск, Республика Беларусь.

http://www.veterinar.ru/articles/4/28/237/

December 15, 2012Страница