Лекция на Доц. Първулов относно зазимяването и болестите на пчелите

На пчеларската среща на 24.08.2013 доц. Боян Първулов изнесе лекция относно болестите по пчелите и зазимяването им.

September 30, 2013Страница