Развъждане на щука в землени басейни

gencho i shtuka

Щуката (Esox lusius) е хищна риба, високо ценена както за стопански така и за любителски риболов. Нежното и месо и малкото кости я правят желан обект за зарибяване. Развъждането и в землени басейни се осъществява през месеците февруари-март. При достигане температура на водата 4-10 ° С хайвера започва да назрява, и в зависимост от зрелостта на[……]

Виж още

March 19, 2015Страница

Размножаване на дафния за целите на рибовъдството

В рибовъдството естествената храна е много важна за добрата оцеляемост и прираст на личинките, особено на тези с малки размери. Повечето личинки и малки рибки ядат основно 3-ри групи зоопланктон-ротифери, копеподи и кладоцери.

Дафния е една от най-добрите и универсални живи храни за малките рибки. Много видове риба могат да бъдат хранени с н[……]

Виж още

June 30, 2013Страница

Предимствата на рециркулационните аквакултурни системи.

Рециркулационните  аквакултурни системи (RAS) представляват нов и уникален начин за рибовъдството. Вместо традиционния метод на отглеждане риба на открито в открити басейни и язовири,при  тази система рибата се отглежда при висока плътност, в закрити водохранилища  с контролирана  среда.
Нова вода се добавя в резервоарите, само за да компенсира за[……]

Виж още

February 28, 2013Страница

Предизвикателствата в развъждането на костур.

Костурът (Perca fluviatilis) е риба от семейство костурови. Той достига дължина до 40 см и тегло до около 2 кг. Костурът е разпространен в Европа и Азия. Рибата е широко разпространена в България в блата, езера, язовири и бавнотечащи реки. Хвърля напролет 200 000-300 000 хайверни зърна.Силно разпространен в Швеция, има данни за уловени екземпля[……]

Виж още

January 18, 2013Страница