Развъждане на щука в землени басейни

gencho i shtuka

Щуката (Esox lusius) е хищна риба, високо ценена както за стопански така и за любителски риболов. Нежното и месо и малкото кости я правят желан обект за зарибяване. Развъждането и в землени басейни се осъществява през месеците февруари-март. При достигане температура на водата 4-10 ° С хайвера започва да назрява, и в зависимост от зрелостта на[……]

Виж още

March 19, 2015Страница

Размножаване на дафния за целите на рибовъдството

В рибовъдството естествената храна е много важна за добрата оцеляемост и прираст на личинките, особено на тези с малки размери. Повечето личинки и малки рибки ядат основно 3-ри групи зоопланктон-ротифери, копеподи и кладоцери.

Дафния е една от най-добрите и универсални живи храни за малките рибки. Много видове риба могат да бъдат хранени с н[……]

Виж още

June 30, 2013Страница

Предимствата на рециркулационните аквакултурни системи.

Рециркулационните  аквакултурни системи (RAS) представляват нов и уникален начин за рибовъдството. Вместо традиционния метод на отглеждане риба на открито в открити басейни и язовири,при  тази система рибата се отглежда при висока плътност, в закрити водохранилища  с контролирана  среда.
Нова вода се добавя в резервоарите, само за да компенсира за[……]

Виж още

February 28, 2013Страница

Хранене на фазани.

Отглеждани в затворени условия фазаните се хранят с влажни каши, като се използват хранителни отпадъци, фураж и фуражни зърнени култури: пшеница, ечемик, сорго, просо, счукан грах и царевица. От животинските храни, тези птици активно ядат сирене, кайма, насекоми (в каквато и да е форма) и техните ларви, ситно нарязани зеленчуци и кореноплодни зелен[……]

Виж още

February 3, 2013Страница

Предизвикателствата в развъждането на костур.

Костурът (Perca fluviatilis) е риба от семейство костурови. Той достига дължина до 40 см и тегло до около 2 кг. Костурът е разпространен в Европа и Азия. Рибата е широко разпространена в България в блата, езера, язовири и бавнотечащи реки. Хвърля напролет 200 000-300 000 хайверни зърна.Силно разпространен в Швеция, има данни за уловени екземпля[……]

Виж още

January 18, 2013Страница

Източнобългарски кон.

Началото на създаването на породата започва в края на ХІХ век заедно с откриването на двата конезавода „Кабиюк“ край гр. Шумен и „Божурище“ край гр. София. След преместването на конезавода от Божурище в Балчик и създаването на конезавод „Стефан Караджа “ селекционната дейност се концентрира изцяло в Североизточна България. Целта на създаването на п[……]

Виж още

December 28, 2012Страница

Масаж при конете.

Масаж при конете.

Локално приложение на масажа.

Бързото възстановяване на физиологичното състояние на спортния  кон се явява важно условие за нормалното протичане на тренировъчния процес и успешното представяне на състезания. С повишаване на нуждите за увеличена работоспособност, расте и ролята на възстановителните мероприятия, снемащи уморат[……]

Виж още

December 15, 2012Страница

Отглеждане на хищници с ценна кожа.

Лисица. Биологични особености, полов цикъл и бременност.

От животните отглеждани заради кожата им се получава както основна- тяхната кожа, така и добавъчна продукция- мазника, месо и пух. Кожите отиват за кожарската промишленост а месото за храна на птици и свине, мазнината за храненето на хищниците и за технически нужди, а пуха се използва за п[……]

Виж още

December 13, 2012Страница

Тренинг при конете

Това са систематични упражнения за развитие на тяхната работоспособност и подготовка към изпитания. Тренировките зависят според типа на коня и предназначението му. При младите коне от всички породи се провежда групов тренинг ( по 20-30 броя), движение по определен маршрут в различни алюри, и при различна скорост, в зависимост от характера и възраст[……]

Виж още

December 8, 2012Страница