Отглеждане на хищници с ценна кожа.

Лисица. Биологични особености, полов цикъл и бременност.

От животните отглеждани заради кожата им се получава както основна- тяхната кожа, така и добавъчна продукция- мазника, месо и пух. Кожите отиват за кожарската промишленост а месото за храна на птици и свине, мазнината за храненето на хищниците и за технически нужди, а пуха се използва за п[……]

Виж още

December 13, 2012Страница