Източнобалканска свиня

Източнобалкански свине на паша.

Източнобалканска свиня.

Тя е стара автохтонна порода, оформена главно под влияние на естествения отбор, при сравнително слаба намеса на човека. В нашите земи източнобалканската свиня се е появила още преди 2500 години. Пренесена е от гръцките[……]

Виж още

November 26, 2012Страница