Министър Станков присъства на среща за развитие на млечното говедовъдство

Министърът на земеделието и  храните проф. Иван Станков присъства на среща с животновъди, на която основна тема бе развитието на високопродуктивното млечно говедовъдство в България. Срещата се проведе в Пловдив, по инициатива на Управителните съвети на Асоциацията за развъждане на черношарената порода говеда в България и Националният съюз на говедо[……]

Виж още

April 29, 2013Страница

Втора научна конференция с международно участие „Състояние и перспективи за развитие на генетичните ресурси в животновъдството”

Втора научна конференция с международно участие   „Състояние и перспективи за развитие на генетичните ресурси в животновъдството”

Организатори:

Аграрен университет – Пловдив

Катедра Животновъдни науки

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

12-14.12.2012

Място на провеждане спа хотел Хисар гр. Хисар

За контакти:[……]

Виж още

November 20, 2012Страница