Лекция на проф. Румен Вълчевски Беклемето 23.08.2014

 

На 23.08.2014 проф. Румен Вълчевски изнесе лекция за вирусните заболявания при пчелите. Професора даде полезна информация.

October 7, 2014Страница